Novinky

Amper Savings v reportáži Českej televízie   18.1. 2019

Břeclavská nemocnica vlani ušetrila vďaka novým energetickým opatreniam 562 tis. EUR.


Vyhodnotenie prvého roka prevádzky energeticky úsporného projektu v břeclavskej nemocnici prilákalo na tlačovú konferenciu radu významných médií vrátane ČTK a Českej televízie.

V rámci pilotného projektu Juhomoravského kraja, ktorý sa ako zriaďovateľ práve v Břeclavi rozhodol pre realizáciu garantovaných energetických služieb (GES), získala nemocnica dlhodobého partnera so zmluvnou garanciou energetických, poťažmo finančných úspor. Stala sa ním akciová spoločnosť Amper Savings.

"Ide o desaťročný kontrakt, ktorým vďaka rekonštrukcii energetického hospodárstva nemocnice zmluvne garantujeme úsporu na energie a prevádzku vo výške 4,9 miliónov EUR, pričom všetky investície do realizácie úsporných opatrení budú postupne splácané zo skutočne dosahovaných úspor," uviedol predseda predstavenstva Amper Savings Leoš Aldorf.

Čo sa týka konkrétnych úsporných opatrení, došlo k rekonštrukcii centrálneho zdroja tepla, vybudovaniu nového teplovodného zdroja pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vrátane areálových rozvodov a odovzdávacích staníc, ďalej rekonštrukcii vzduchotechnických zariadení pre vetranie objektov a kompresorovne na výrobu stlačeného vzduchu alebo realizácii úspor v oblasti osvetlenia či spotreby vody.

"V nemocnici vznikla aj nová parná kotolňa, ktorá vyrába paru pre sterilizáciu. Tá nahradila pôvodnú parnú kotolňu vyrobenú v 80. rokoch. Zásadným problémom bolo, že Nemocnica Břeclav fungovala na technológii parnej výroby a všetko teplo sa vyrábalo z pary. Prešli sme na teplovodné vykurovanie, čím sa ušetrila najväčšia časť nákladov," opísal Peter Baťka, ktorý sa stal aktuálne novým riaditeľom nemocnice.

"Dôležitou súčasťou celej rekonštrukcie bola aj zmena centrálneho systému merania a regulácie a zavedenie energetického manažmentu, ktorý bude Amper Savings poskytovať po celú dobu trvania kontraktu," povedal technický riaditeľ Amper Savings Radek Vrána.

"Hneď v prvom roku prevádzky sme vďaka aktívnej činnosti energetického manažmentu dosiahli ročné úspory o takmer 77 tisíc EUR vyššie, než je zmluvne garantované," dodal Leoš Aldorf.

Vďaka dosiahnutým výsledkom v rámci tohto pilotného projektu sa Jihomoravský kraj rozhodol pre zavedenie metódy EPC aj v iných budovách, ktoré zriaďuje.

"Určite budeme chcieť pokračovať," uviedla námestníčka hajtmana Taťána Malá (ANO). "Hodláme využiť EPC projekt aj u iných budov vzhľadom na rastúce ceny energií, už máme vytipovaných 20 objektov. Je to napríklad Nemocnica Znojmo, Správa a údržba ciest Juhomoravského kraja alebo stredná škola na Charbulovej ulici v Brne. Týkať sa to môže ale aj záchranky alebo sociálnych zariadení," vymenovala Taťána Malá.

"Projekt energetických úspor, ktorý je v Nemocnici Břeclav realizovaný spoločnosťou Amper Savings, prekonal všetky naše očakávania," dodal riaditeľ nemocnice Petr Baťka.


Facebook