Novinky

Amper Savings realizuje projekt EPC na slovenskom   31.5. 2019

Spoločnosť Amper Savings vyhrala verejnú zákazku na realizáciu garantovanej energetickej služby (GES / EPC) pre Mestskú krytú plaváreň v Košiciach. Ide o prvý projekt Amper Savings so zmluvnou zárukou úspor na Slovenskom, realizovaný podľa metodiky GES v súlade so zákonom č. 321/2014 sb. o energetickej efektívnosti.

Projekt zabezpečí mestu Košice po dobu 10 rokov ročnú úsporu vyše 52 tis. EUR bez DPH, čo v konkrétnom prípade plaveckého bazéna činí minimálne 21% úsporu nákladov na energie a všetky realizované úsporné opatrenia budú splácane práve z týchto garantovaných úspor. Ponuková cena projektu, ktorá zahŕňa celkovú investíciu v rámci realizácie úsporných opatrení vrátane nákladov na financovanie a činnosť aktívneho energetického manažmentu po celú dobu trvania kontraktu, činí takmer 350 tis. EUR bez DPH. Mesto Košice, ako zriaďovateľ mestskej krytej plavárni, tak nad rámec platieb za GES ušetrí ročne viac ako 17 tis. EUR bez DPH, ktoré môže využiť na ďalší rozvoj poskytovaných verejných služieb. Projekt teda významne šetrí verejný rozpočet, čo je primárny účel metodiky GES.

Realizované úsporné opatrenia riešia rekonštrukciu bazénovej technológie, osadenie nového bazénového filtračného odstredivého čerpadla vrátane pieskového veľkokapacitného laminátového filtra, výmenu pôvodných nehospodárnych svietidiel v bazénovej hale za nové úsporné LED svietidlá a celkovú modernizáciu systému merania a regulácie. Pre maximálne účinné riadenie inštalovaných technológií je zásadná integrácia všetkých existujúcich systémov do jednotnej štruktúry so softvérovou nadstavbou Mervis, založenou na platforme SCADA s možnosťou vzdialeného dohľadu. Navrhovanými opatreniami získa prevádzkovateľ plaveckého bazéna kompletný prehľad o energetickom hospodárstve v jednotnom dispečerskom prostredí s diaľkovým prístupom. Vznikne tak potrebný nástroj pre výkon aktívneho energetického manažmentu zo strany Amper Savings, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy GES a vďaka ktorému bude možné postupne navrhovať aj ďalšie úsporné opatrenia na optimalizáciu energetického hospodárstva mestskej krytej plavárni po celú dobu trvania kontraktu.


Facebook