Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Amper Savings, a.s. je súčasťou českej energetickej skupiny Amper Holding, a.s., zaisťujúcej obchod s energiami, distribúciu energií vrátane prevádzky lokálnych distribučných sústav a realizáciu energeticky úsporných projektov s využitím najmodernejších technológií. Projekty predstavujú obvykle kombináciu inštalácie moderných úsporných technológií v oblasti vykurovania, chladenia a osvetlenia objektov a technicko-administratívnych opatrení optimalizujúcich spotrebu a nákup energií tak, aby boli dosiahnuté čo najnižšie prevádzkové náklady.

Špecifickou oblasťou sú projekty, takzvané energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skratka EPC), ktoré predstavujú finančne zaujímavý a efektívny nástroj realizácie úsporných opatrení. Podstatou metódy EPC je záruka zníženia spotreby energie, ktorá sa prejaví v úsporách prevádzkových nákladov, následne použitých na splácanie pôvodnej investície.

Spoločnosť Amper Savings, a.s. si u všetkých svojich projektoch zakladá na kvalitnom technickom riešení s dlhodobou garanciou úspor, ktoré sú dosahované vďaka aktívnemu energetickému manažmentu za účasti vysoko kvalifikovaného personálneho obsadenia. Pre dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti a optimalizácie energetických nákladov sa využíva sofistikovaný dispečerský systém s online riadením inštalovaných technológií a pravidelným vyhodnocovaním historických trendov v rámci zvyšovania účinnosti energetických prevádzkových celkov.
 

Prezentácia služieb spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Leoš Aldorf
Konateľ spoločnosti

Je absolventom Energetického ústavu Fakulty strojného inžinierstva na VUT v Brne. Od roku 1999 pracoval v spoločnosti ABB DIZ s.r.o. v divízii Building Systems ako projektový manažér energetických systémov. Po predaji tejto divízie spoločnosti Genesis Capital (2003) prešiel do novo vzniknutej spoločnosti AB Facility a.s., kde bol zodpovedný za kompletnú prípravu a realizáciu energeticky úsporných projektov. Od roku 2007 pôsobil v tejto spoločnosti na pozícii riaditeľa energetickej divízie zameranej na poskytovanie komplexných služieb v oblasti energetiky. Je spoluzakladateľom energetickej skupiny Amper Holding, a.s. a od októbra 2013 je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Amper Savings. Aktívne sa podieľal na vzniku Asociácie poskytovateľov energetických služieb v Českej republike i na Slovensku (APES).

Ing. Martin Nádeníček
Konateľ spoločnosti

Je absolventom katedry Podnikového hospodárstva na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. Od roku 2006 pracoval v spoločnosti AB Facility a.s. ako controller energetickej divízie zaoberajúcej sa energeticky úspornými projektami a divízie Morava FM zaisťujúcej komplexný facility management. V roku 2007 sa ako finančný riaditeľ podieľal  na akvizícii spoločnosti Energ. spol. s r. o. a jej integrácii vr. následnej fúzie s materskou spoločnosťou. Od roku 2011 pracoval ako finanční riaditeľ v spoločnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovedal za významnú expanziu spoločnosti na slovenskom trhu, podieľal sa na akvizícii spoločností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., na ich integrácii do vnútorných procesov skupiny a ich následnej fúzii so spoločosťou AB Facility s.r.o. Je spoluzakladateľom a členom predstavenstva spoločnosti Amper Savings, a.s.

Ing. Jan Palaščák
Konateľ spoločnosti

Vyštudoval ekonómiu, filozofiu a politické vedy na Masarykovej univerzite v Brne. Získal prvé energetické skúsenosti v GE Money Bank ako manažér pre sektor obnoviteľnej energie. Zúčastnil sa niekoľkých projektov fotovoltických elektrární a bioplynových staníc. V roku 2011 založil a teraz prevádzkuje Amper Market. Cieľom Amper Market je vybudovať komerčnú virtuálnu elektráreň s obratom 1,6 mld. CZK v roku 2014, 2,5 mld. CZK v roku 2015 a 3,0 mld. CZK v kladnom výsledku v roku 2016. Od roku 2013 je Amper Market súčasťou skupiny Amper Holding Group. Spoločnosť Amper Holding vyvíja komplexnú koncepciu podnikania pre decentralizovanú energiu, kde sú energetické služby a miestne distribučné systémy spojené s obchodom a výrobou elektrickej energie.

Facebook