ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Podpísaná EPC zmluva s Nemocnicou Hustopeče   9.12. 2022

S koncom roka spoločnosť Amper Savings, a.s. uspela v ďalšej verejnej súťaži z oblasti zdravotníctva a podpísala 10 ročnú zmluvu na poskytovanie energetických služieb metódou EPC v Nemocnici Hustopeče, p.o.

Týmto krokom nadväzujeme na veľmi úspešný pilotný EPC projekt Juhomoravského kraja v oblasti zdravotníctva – Nemocnici Břeclav, p.o. Projekt v Nemocnici Hustopeče nad rámec komplexných úsporných opatrení v modernizácii budovy i obnovy technických zariadení kombinuje aj požiadavky zadávateľa na potrebnú úpravu vybraných priestorov na zlepšenie stavu poskytovaných zdravotníckych služieb. Investícia do úsporných opatrení je financovaná zmluvne garantovanými úsporami, dotačnými prostriedkami z Operačného programu Životné prostredie (výzvy NPO) a spolufinancovaním zo strany zriaďovateľa.

Okrem zlepšenia tepelnotechnického stavu obvodových konštrukcií dochádza k realizácii nového zdroja tepla, doplneniu IRC regulácie pre riadené vykurovanie priestorov, komplexnej obnove existujúceho osvetlenia, doplneniu vlastnej výroby elektrickej energie prostredníctvom FVE panelov, k doplneniu tepelného čerpadla s možnosťou reverzibilnej funkcie pre chladenie/vykurovanie a realizácii nových podkrovných priestorov na zjednodušenie a zlepšenie stavu poskytovaných služieb. Prostredníctvom služby energetického manažmentu a energetického dispečingu budeme spoločne s klientom dohliadať na riadnu účinnú funkciu inštalovaných zariadení a minimalizáciu dnes stále viac diskutovaných energetických nákladov areálu.

V poslednej dobe sledujeme významný nárast počtu projektov, pri ktorých sa metóda EPC vo forme garantovaných prínosov kombinuje s dotačnými prostriedkami aj vlastnými zdrojmi zadávateľa. Týmto spôsobom sa v praxi realizujú projekty, ktoré koncepčne a najmä v jeden moment významne posúvajú nielen energetiku, ale aj stav vlastných zariadení, značne dopredu. O to viac sme radi, že podobný projekt vznikol v našom kraji a spoločne s nami už skôr zrealizovaným EPC projektom v Nemocnici Břeclav môže byť vzorom pre ďalšie organizácie Juhomoravského kraja pre modernizáciu svojich energetických hospodárstiev. Hustopeče sú tiež ďalším mestom, kde projekt z metódy EPC realizujeme nielen na zdravotníckom zariadení, ale aj na mestskom majetku (plaveckom bazéne),“ uvádza Radek Vrána, generálny riaditeľ spoločnosti Amper Savings, a.s.

Vďaka tomuto EPC projektu budú na areáli dosiahnuté úspory elektrickej energie vo výške minimálne 29,7% a na teple 38,8%. Celkové emisie CO2 klesnú oproti referenčným spotrebám o 33,3%.

V našej nemocnici dlhodobo pracujeme na koncepčnej obnove majetku na zlepšenie nami poskytovaných zdravotníckych služieb. Projektom EPC urobíme ďalší významný krok k zníženiu energetickej náročnosti budov a zlepšeniu celkového stavu nemocnice vrátane využitia jednotlivých budov. Najmä v tejto dobe, kedy rapídnym spôsobom narastajú náklady na energie, dosiahneme garantovaným spôsobom úspory, ktoré budeme môcť využiť na ďalšie skvalitňovanie služieb pre našich pacientov. Navyše využívame skúsenosť z Nemocnice Břeclav, kde už niekoľko rokov tento projekt úspešne funguje a ukazuje sa, aký je práve pre nemocnice prospešný,“ uvádza Ing. Petr Baťka, riaditeľ Nemocnice Hustopeče.

Viac o našich referenčných projektoch sa dozviete tu.


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook