ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Amper Savings realizuje EPC projekt v krytom bazéne Hustopeče   7.5. 2020

Mesto Hustopeče vybralo ako svojho partnera pre EPC projekt v mestskom krytom bazéne spoločnosť Amper Savings. Spoločnosť bude mestu Hustopeče v nasledujúcich 10 rokov poskytovať energetické služby so zaručeným výsledkom v celkovej hodnote 423 tis. EUR.

Medzi hlavná realizovaná úsporná opatrenia patria: rekonštrukcia plynového zdroja tepla, inštalácia kogeneračnej jednotky, výmena obehových čerpadiel a zmiešavacích uzlov, modernizácia existujúceho osvetlenia za technológiu LED a v neposlednom rade nový systém merania a regulácie. Spoľahlivú prevádzku všetkých zariadení, dosahovanie garantovaných úspor a kontinuálnú optimalizáciu prevádzkových nákladov klienta budú zabezpečované pomocou aktívneho energetického manažmentu.

Mesto Hustopeče sa tak pripojilo medzi prvé subjekty Juhomoravského kraja, ktoré využívajú sofistikovanú metódu EPC k modernizácii svojich zariadení a zvyšovaniu komfortu obyvateľov s garanciou dosiahnutia úspor prevádzkových nákladov.


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook