Novinky

Amper Savings partnerom projektu Připrav Brno   2.8. 2021

Spoločnosť Amper Savings sa pripojila k podpisu Memoranda o dlouhodové spolupráci na záväzku štatutárneho mesta Brna k adaptácii na klimatické zmeny. Zaviazala sa tak k ekologicky šetrnému prístupu k životnému prostrediu a vzťahu k zachovaniu udržateľných klimatických podmienok pre život človeka na Zemi, k naplneniu a navýšeniu záväzku štatutárneho mesta Brna o znižovaniu produkcie CO2, ako najväčšieho činiteľa klimatických zmien a aplikácii adaptačných opatrení mierniaca už prebiehajúce klimatické zmeny .

Spoločnosť Amper Savings poskytuje energetické služby v podobe EPC projektov so zaručenou úsporou či energetického manažmentu pre mnohých subjektov z Brna a južnej Moravy a podpis memoranda je tak logickým vyústením dlhodobých aktivít v oblasti úspor energií a emisií skleníkových plynov.


kontaktný formulár


Odoslať

*


Twitter Facebook