ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Amper Savings poskytuje služby energetického manažmentu pre mesto Hodonín   25.1. 2022

Spoločnosť Amper Savings uzavrela s mestom Hodonín dňa 25.1.2022 zmluvu o poskytovaní služieb energetického manažmentu. Mesto Hodonín tak získava skúseného partnera na zavedenie systému hospodárenia s energiou v podobe aktívneho energetického manažmentu pre 15 mestských budov.

Okrem prípravy na splnenie aktuálnych legislatívnych požiadaviek bude naša spoločnosť viesť a vytvárať dohľadový systém merania a regulácie pre kontinuálnu optimalizáciu spotreby energií v objektoch klienta, predkladať návrhy úsporných opatrení, koordinovať existujúce investičné akcie mesta a podieľať sa na príprave rozvojových a koncepčných projektoch mesta Hodonín v oblasti energetiky.

Veľmi si vážime tejto spolupráce a veríme, že bude prínosná nielen pre mesto v podobe znížených prevádzkových nákladov na energie, ale predovšetkým pre jeho obyvateľov a ich komfort.

Viac informácií o našich referenčných projektoch nájdete tu.


kontaktný formulár


Odoslať

*


Twitter Facebook