ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Nemocnice Šumperk a.s.

Nemocnice Šumperk a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu v nemocnici Šumperk

Klient:
Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 52 Šumperk

Doba plnenia:
Dlhodobá zmluva o energetickom manažmente s platnosťou od 1.1.2016


Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Komplexný energetický audit, návrh novej energetickej koncepcie s cieľom optimalizovať náklady na energie a prevádzku energetického hospodárstva areálu nemocnice
  • Realizácia opatrení zabezpečujúcich úspory energií a prevádzkových nákladov nemocnice, najmä v oblasti nákupu energií, dojednávania zmluvne technických parametrov s ohľadom na ich prevádzkový vplyv, ďalej v oblasti realizácie dlhodobo efektívnych investičných aj neinvestičných úsporných riešení v súlade s vysokonákladovými, nízkonákladovými aj beznákladovými opatreniami alebo tiež monitoringu spotrieb všetkých druhov energií a prevádzkových nákladov vrátane následného vyhodnotenia úsporných návrhov v rámci jednotlivých opatrení
  • Optimalizácia existujúcej energetickej bilancie pre zmluvné nastavenie referenčných nákladov k projektu EPC s garanciou úspor v rámci výroby, rozvodu a spotreby všetkých druhov energií v areáli k ich maximálnemu využitiu a dosiahnutie všetkého potenciálu úspor v rámci celého energetického hospodárstva areálu nemocnice
  • Zabezpečenie prevádzky energetického hospodárstva nemocnice a samotnej činnosti energetika s preddefinovanými nákladmi a podmienkami, spĺňajúcimi všetky potreby prevádzky areálu, vr. správy licencií na výrobu, rozvod a distribúciu energií s dodržaním všetkých súvisiacich legislatívnych noriem
  • Spolupráca pri projektovaní zmien a výstavby nových pavilónov a objektov v rámci areálu nemocnice, postupné začlenenie do jednotného energetického konceptu, technický dozor nad projektmi vo fáze výstavby

Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook