ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Skuteč

Skuteč Poskytovanie energetických služieb metódou EPC vo vybraných objektoch v majetku mesta Skuteč

Klient:
Mesto Skuteč
Palackého nám. 133
539 73 Skuteč

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 09/2016 až 12/2016
Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.1.2017 - 31.12.2024 (8 rokov)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku klienta (základnej školy, materská škola, seniorcentrum, plavecký bazén, penzión pre seniorov)
  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie
  • Zaistenie financovania projektu
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu

Finančné parametre:
Referenčné náklady 5,7 mil. Sk s DPH
Ponuková cena 11,3 mil. Sk s DPH
Garantovaná ročná úspora 1,3 mil. Kč s DPH

Dokumenty
na stiahnutie:

(pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook