ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Přelouč

Přelouč

Klient:
Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 08/2017 až 12/2017
Obdobie zaručených úspor a splácania:  1.1.2018 – 31.12.2027 (10 let)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku klienta (základnej školy, športová hala a ďalšie)
  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie
  • Zaistenie financovania projektu
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta
  • Komplexná starostlivosť o nové technologické zariadenia
  • Garancie za dosiahnutie úspor v období 01/2018 - 12/2027
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 219 tis. € vr. DPH 21%
Ponuková cena: 267 tis. € vr. DPH 21%
Garantovaná ročná úspora: 24 tis. € vr. DPH 21%

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook