ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Nemocnica Břeclav

Nemocnica Břeclav Poskytovanie energetických služieb metódou EPC pre nemocnicu Břeclav (zriaďovateľ Jihomoravský kraj)

Klient:

Nemocnice Břeclav - příspěvková organizace JMK

U Nemocnice 1

690 02  BřeclavDoba plnenia:

Obdobie výstavby úsporných opatrení: 06/2017 až 12/2017

Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.1.2018 – 31.12.2027 (10 let)Realizovaná opatrenia a poskytované služby:
  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku Juhomoravského kraja (komplexné riešenie energetiky areáli nemocnice Břeclav)

  • Verifikácia navrhnutých opatrení v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie

  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta

  • Rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie, nový zdroj čistej technologickej pary, náhrada rozvodov vykurovacej vody, pary a kondenzátu, úprava a doplnenie systému merania a regulácie, výmena osvetlenia vo vybraných priestoroch a úpravy vybraných vzduchotechnických zariadení

  • Komplexná starostlivosť o nové technologické zariadenia

  • Garancie za dosiahnutie úspor v období 01/2018 - 12/2027

  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečinguFinančné parametre:

Referenčné náklady: 2,3 mil. EUR bez DPH

Ponuková cena: 2,9 mil. EUR bez DPH

Garantovaná ročná úspora: 480 tis. EUR bez DPH


Dokumenty
na stiahnutie:

Osvedčenie o riadnom plnení zákazky (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook