ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Moravská Třebová

Moravská Třebová Poskytovanie energetických služieb metódou EPC vo vybraných objektoch v majetku mesta Moravská Třebová

Klient:
Město Moravská Třebová
Nám. T.G.Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 10/2014 až 06/2015
Obdobie zaručených úspor: 1.1.2015 - 31.12.2024 (10 rokov)
Obdobie splácania: 1.7.2015 - 31.12.2024 (9,5 roka)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:
    

  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku klienta (základnej školy, objekt sociálnych služieb, zámok)
  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie
  • Zaistenie financovania projektu
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu


Finančné parametre:
Referenčné náklady: 430 tis. € vr. DPH 21%
Ponuková cena: 604,4 tis. € vr. DPH 21%
Garantovaná ročná úspora: 81,5 tis. € vr. DPH 21%

Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)
Osvedčenie (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook