ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

BOCHEMIE a.s.

BOCHEMIE a.s. Poskytovanie energetických služieb metódou EPC vo výrobnom podniku
BOCHEMIE a.s.

Klient:
Výrobný podnik BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 81 Bohumín

Doba plnenia:
Začatie služieb energetického manažmentu: 30.10.2015
Obdobie projekcie úsporných opatrení: 11/2015 - 02/2016
Obdobie zaručených úspor a splácanie investície: 09/2016 - 08/2026 (10 rokov)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Energetický audit a projektová dokumentácia pre rekonštrukciu centrálneho plynového zdroja pary s využitím ekonomizéra až na kondenzačnú úroveň vrátane súvisiacich zmien v kondenzátnom aj vodnom hospodárstve, inštalácia kogeneračné jednotky na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, optimalizácia rozvodov pary, vybudovanie nových vnútorných aj vonkajších teplovodných rozvodov vr. osadenia nových kaloriferů a vykurovacích telies vo vybraných objektoch, systém merania a regulácie.
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení vrátane zaistenia pravidelnej údržby a servisu
  • Energetický manažment s dôrazom na efektívnu prevádzku celého energetického hospodárstva, kvalifikované riadenie inštalovaných zariadení, monitoring spotreby všetkých druhov energií vrátane pravidelného vyhodnotenia skutočných úspor, optimalizácia prevádzkových parametrov a zaistenie služieb centrálneho dispečingu
  • Licenčné zázemie pre obchod aj distribúciu komodít v súlade s energetickým zákonom č. 458/2000 Sb., riešenie dodávky energií externým subjektom

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 34,5 mil. Sk bez DPH
Ponuková cena: 39,7 mil. Sk bez DPH
Garantovaná ročná úspora: 4,0 mil. Sk bez DPH

Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook