Súkromný sektor

CeWe Color, a.s.

CeWe Color, a.s. Poskytovanie energetických služieb metódou EPC v areáli závodu Fotolab - CeWe Color

Klient:
CeWe Color, a.s.
Kloknerova 2278/24
Praha 4 - Chodov

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 05/2015 až 8/2015
Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.9.2016 - 31.8.2026 (10 rokov)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Návrh, projekcia a realizácia úsporných opatrení v oblasti vykurovania, chladenia, osvetlenia a výroby stlačeného vzduchu. Súčasťou projektu EPC bola tiež rekonštrukcia existujúceho systému merania a regulácie a bola doplnená softvérová nadstavba, ktorá umožňuje všetkým oprávneným osobám diaľkový monitoring a ovládanie energetického hospodárstva z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet.
  • Rekonštrukcia plynovej teplovodné kotolne pre zabezpečenie vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody vrátane úpravy vykurovacích vetiev pre zaistenie vykurovanie priestorov s odlišným časovým režimom.
  • Rekonštrukcia kompresorovej stanice s cieľom zvýšenia účinnosti výroby stlačeného vzduchu vrátane využitia odpadového tepla z kompresora a zapojenia celej technológie výroby do systému merania a regulácie - optimalizácia prevádzky, sledovanie spotreby EE a vyrobeného množstva stl. vzduchu.
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring spotrieb energií a prevádzku inštalovaných technologických zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizácie prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu.

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 203,7 tis. € bez DPH
Ponuková cena: 92,6 tis. € bez DPH
Garantovaná ročná úspora: 11,1 tis. € bez DPH

Facebook