Súkromný sektor

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu v areáli závodu První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Klient:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Vlkovská 279
595 12 Velká Bíteš

Doba plnenia:
Dlhodobá rámcová zmluva s platnosťou od 27.11.2014
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva: 01/2015 - 06/2015

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Energetický manažment, ako dlhodobý energetický audit, zameraný na proces optimalizácie prevádzkových nákladov celého energetického hospodárstva - vhodné správanie v oblasti použitia všetkých druhov energií od nákupu až po konečnú spotrebu areáli závodu
  • Technický dozor investora pri realizácii kompletnej rekonštrukcie existujúceho zdroja tepla vrátane teplovodných rozvodov, odovzdávacích staníc i vnútorných tepelných sústav budov. Pôvodná hnedouhoľná kotolňa bola nahradená novým centrálnym plynovým zdrojom tepla a bola vybudovaná nová tepelná sieť v rámci celého areálu závodu
  • Začlenenie prevádzky závodu do jednotného dispečerského prostredia SCADA, zabezpečenie dostupných dát pre optimalizáciu a prehľad toku energií - Monitoring & Targeting
  • Návrh vhodných riešení úprav existujúcich systémov s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory nákladov na energie a súvisiacich prevádzkových nákladov
  • Zaistenie činnosti podnikového energetika, podpora v rámci licencovanej činnosti za výrobu a rozvod energií, reporting rozúčtovanie a spolupráce pri projektovaní nových technologických celkov

Finančné parametre:
Referenčné náklady na energie a prevádzku: 43 mil. Sk/rok
Investície do rekonštrukcie tepelného hospodárstva: 47 mil. Sk (dotácia SFŽP 20 mil. Sk)
Dosiahnuteľné úspory energie: 43% energie obsiahnutej v palive

Facebook