ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Vďaka modernizácii ušetrí Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne za energie stovky miliónov   17.10. 2023

Brnenskú Fakultnú nemocnicu pri sv. Anny čaká komplexná modernizácia energetických systémov. Celková cena činí 966 miliónov korún vr. dane. Projekt bude realizovaný osvedčenou metódou so zaručeným výsledkom (EPC), ktorá zaistí minimálnu garantovanú úsporu tepla, elektriny a vody o viac ako tretinu. Najväčší projekt svojho druhu v histórii SR bude realizovať združenie firiem Amper Savings a ENETIQA.

Fakultnú nemocnicu pri sv. Anny v Brne čaká v nasledujúcich osemnástich mesiacoch komplexná rekonštrukcia a modernizácia energetických technológií a zdrojov. „Modernizácia sa týka mnohých veľmi zastaraných technológií na hranici svojej životnosti. Realizačné práce prebehnú za plnej prevádzky nemocnice, máme však záruky, že vykonávané práce neobmedzia rozsah poskytovanej pacientskej starostlivosti. Výsledkom bude nemocnica, ktorá bude lepšie slúžiť celému Brnu a Juhomoravskému kraju,“ komentuje riaditeľ FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a dodáva: „Ušetrené náklady na energie nám v budúcnosti umožnia investovať do ďalšieho zvýšenia kvality lekárskej starostlivosti a komfortu pacientov.

Modernizácia energetických technológií a zdrojov nemocnice sa realizuje metódou so zaručeným výsledkom, tzv. EPC. Dodávateľské združenie spoločností Amper Savings a ENETIQA v rámci tejto metódy zmluvne garantujú zníženie spotreby prinajmenšom o jednu tretinu oproti súčasnej spotrebe. Amper Savings, ako líder združenia, celú zákazku navyše zastrešuje a zaistí aj následný desaťročný aktívny energetický manažment. „Jedná sa o najväčší EPC projekt v SR s ohľadom na rozsah technologických opatrení, rozsiahlosť a komplexnosť riešení v oblasti energetických úspor,“ podotýka k projektu generálny riaditeľ Amper Savings Radek Vrána.

Vďaka tomu by mala nemocnica počas desiatich rokov od ukončenia modernizácie usporiť na energiách a stočnom prinajmenšom 507 miliónov korún vr. DPH. Realizované technické opatrenia zaistia, že sa produkcia emisií skleníkových plynov oproti referenčnému obdobiu zníži minimálne o tridsaťtri percent. Predseda predstavenstva spoločnosti ENETIQA Jörg Lüdorf k tomu dodáva: „Ako dodávatelia garantujeme minimálne zníženie spotreby energií o 30 % a tomu zodpovedajúce výdavky za energie. Konečná finančná úspora bude ešte o niečo vyššia, pretože ceny energií a stočného v nasledujúcich desiatich rokoch pravdepodobne naďalej porastú.”

Modernizácia sa týka troch areálov a dvadsiatich budov Fakultnej nemocnice pri sv. Anny. Súčasťou úprav budú stavebné opatrenia, ktoré zlepšia tepelno-technické vlastnosti obálok vybraných budov, výstavba novej plynovej parnej kotolne, modernizácia zdrojov a inštalácia nových rozvodov tepla a pary. Vo všetkých objektoch nemocnice budú inštalované nové výmenníkové stanice. Nové vzduchotechnické jednotky umožnia využívať odpadové teplo z modernizovaného systému chladenia. Desať tisíc úsporných LED svietidiel zaistí značnú úsporu na osvetľovacej technike. Inštalácia dvoch lokálnych fotovoltaických elektrární zaistí čiastkovú energetickú sebestačnosť areálu.

Projekty s garantovaným znížením energetickej spotreby (EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a prípadne dojednanie financovania projektu, ktorý prinesie úspory energie budov a zariadení. Energetické služby so zárukou sú vďaka dodávateľom zmluvne garantovanému dosiahnutiu úspor a preneseniu všetkých rizík projektu na poskytovateľa (ESCO) vhodné najmä pre subjekty verejnej sféry, napríklad municipality či zdravotnícke zariadenia. Prvé EPC sa v Česku realizovali už pred tridsiatimi rokmi, počet úspešných EPC realizácií prekročil tri stovky projektov.

Základné parametre projektu EPC Fakultnej nemocnice pri sv. Anny v Brne:

➔ Garantovaná minimálna ročná úspora 50,7 mil. Kč vr. DPH za rok z nákladov za energie a vodu zodpovedá 30 % z pôvodných celkových ročných referenčných nákladov 171,5 mil. Kč vr. DPH.

➔ Garantovaný pokles emisií CO2 zodpovedá ročným emisiám vygenerovaným 4 316 vozidlami Škoda Octavia s nájazdom 10 000 km.

➔ Celková ponuková cena projektu 966,4 mil. Kč vr. DPH. Z toho predpokladaná dotačná podpora poskytovaná Národným fondom životného prostredia z Národného plánu obnovy spravovaným Štátnym fondom životného prostredia je 540 mil Kč.

➔ EPC projekt FNUSA bude realizovaný na 20 objektoch.

➔ Komplexnosť realizovanej modernizácie: výstavba novej parnej kotolne pre výroby pary, následne využívanej na vlhčenie v jednotkách vzduchotechniky a sterilizácii, zatienenie budov pre zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcie a modernizácie osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, využitie odpadového tepla pri vetraní budov, využití odpadového tepla a semicentrálnych zdrojov chladu, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami, zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií budov a ďalšie, inštalácia dvoch FVE s výkonom približne 373 kWp, inštalácia tieniacej techniky.

O EPC:

Energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skrátene EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a prípadné zabezpečenie financovania projektu, ktorý prinesie úspory energií budov a zariadení. Všetky riziká projektu nesie poskytovateľ (ESCO – z angl. Energy Saving COmpany) av prípade, že úspory nie sú dosiahnuté podľa vopred stanoveného modelu, tiež hradí rozdiel. Neoddeliteľnou súčasťou EPC je dôsledný aktívny energetický manažment. Investície do projektu metódou EPC majú podľa typu a stavu technológií a objektov návratnosť 5 až 15 rokov.

Viac sa o našich referenčných projektoch dozviete tu.


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook