ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Kopřivnice

Kopřivnice Poskytovanie energetických služieb metódou EPC vo vybraných objektoch v majetku mesta Kopřivnice

Klient:
Mesto Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 03/2014 až 10/2014
Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.11.2014 - 31.10.2023 (9 rokov)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku klienta (plavecký bazén, zimný štadión, základnej školy, budova MÚ a ďalšie)
  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie
  • Zaistenie financovania projektu
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 28,9 mil. Sk s DPH
Ponuková cena: 27,1 mil. Sk s DPH
Garantovaná ročná úspora: 3,2 mil. Kč s DPH

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook