ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Ivančice

Ivančice Poskytovanie služieb energetického manažmentu pre vybrané objekty v majetku mesta Ivančice

Klient:
Mesto Ivančice
Palackého námestie 196/6
664 91 Ivančice

Doba plnenia:
Doba neurčitá od 1.1.2017

Dotknuté objekty:

Projekt rieši 18 objektov: mestský úrad, 4 základné školy, 5 materských škôl, 2 knižnice, športová hala, Besední dom, penzión pre seniorov, kino, verejné osvetlenie.

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Spolupráca na dlhodobo efektívne energetickej koncepcii mesta Ivančice, zavedenie systému energetického manažmentu s cieľom zabezpečiť zvýšenie efektivity pri prevádzke vybraných objektov a úsporu prevádzkových nákladov 
  • Vykonanie analýzy východiskového stavu (spotreba energie, užívané technológie, zmluvné podmienky dodávok energií, technický stav a spôsob využitia budov)
  • Spracovanie návrhu bez nákladov, nízkonákladových a vysokonákladových opatrenia vr. stanovenie potrebnej výšky nákladov a vyhodnotenie ich návratnosti
  • Vyhodnotenie prínosov realizovaných opatrení, spracovanie nových návrhov opatrení a odporúčaní, účasť na pravidelných poradách s klientom o vykonanom spracovaní a dosiahnutých výsledkoch
  • Kontrola správnosti fakturačných údajov, sledovanie zmien vo spotrebách, základné vyhodnotenie zmien vzhľadom na klimatické podmienky, využitie objektov a realizácii úsporných opatrení
  • Monitoring prevádzky a spotrieb vybraných objektov
  • Súčinnosť pri realizácii bez nákladov úsporných opatrení, poskytnutie podpory pri posúdení možností čerpania dotácií a poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky

Referenčné náklady:      

  • teplo: 5 509 413 CZK vr. DPH
  • elektrina: 3 565 801 CZK vr. DPH
  • voda: 945 663 CZK vr. DPH

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook