ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Nemocnice Hustopeče

Nemocnice Hustopeče Poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom pre Nemocnicu Hustopeče

Klient:

Nemocnice Hustopeče, p. o.

Brněnská 716/41

693 01 HustopečeDoba plnenia:Obdobie výstavby úsporných opatrení: 12/2022 až 12/2023

Obdobie zaručených úspor:  1.1.2024 - 31.12.2033 (10 rokov) Realizované opatrenia a poskytované služby:
  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre areál nemocnice klienta

  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie

  • Zaistenie financovania projektu

  • Realizácia úsporných opatrení zahrňujúca dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení (vr. zaškolenie obsluhy klienta) a realizácia podkrovnej vstavby

  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotreby energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečinguFinančné parametre:

Referenčné náklady: 212 tis. EUR bez DPH

Nabídková cena: 2,9 mil. EUR bez DPH

Garantovaná ročná úspora: 61 tis. EUR bez DPH


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook